Echografie | Fysiotherapiepraktijk Kuiken- Siljée | Kuiken-Siljee

Echografie

Echografie in onze praktijk Sinds juni 2004 behoort echografie tot een waardevolle aanvulling in onze praktijk

Met echografie is het mogelijk onderhuidsweefsel zichtbaar te maken met behulp van geluidsgolven zonder schadelijke bijwerking. Voor de fysiotherapie is vooral het zichtbaar maken van spieren, pezen, gewrichten en ligamenten(voorbeelden van echo's) 


Wij passen echografie toe:


- als aanvulling op een fysiotherapeutisch onderzoek

- Op speciaal verzoek van een arts(fysiotherapeutisch consult),

mits hier een uitdrukkelijke verwijzing voor is.

(hiervoor zijn goede afspraken gemaakt met de huisartsen in de omgeving)

- Op uw eigen verzoek voor eigen rekening 


Voor de echografie gebuiken wij de Honda HS2100