Handtherapie: | Fysiotherapiepraktijk Kuiken- Siljée | Kuiken-Siljee

Handtherapie:

Uw handen zijn een zeer belangrijk onderdeel van uw functioneren in dit leven. Tasten, voelen, grijpen,tillen, uw computer gebruiken etc.
Als er in het gebruik van uw handen een probleem ontstaat kan dit ernstige consequenties voor u betekenen. Met de specialisatie tot handtherapeut, zowel fysiotherapeuten als ergotherapeuten kunnen dit doen, kunnen we u beter ondersteunen in uw herstel of aanpassing aan de situatie.

Na een jaar intensieve studie heeft Hendrik Kuiken zijn certificaat als handtherapeut gehaald. Dit betekend dat hij vanaf nu ( 9 december 2013) handproblematiek gespecialiseerd kan behandelen.

Concreet betekend dit dat hij de problemen van en aan de hand, pols en onderarm onderzoekt, een handtherapeutische diagnose stelt en de therapie met samen met u gaat uitvoeren.

De therapie bestaat:

  • adviezen en voorlichting over het probleem.
  • oefentherapie
  • waar nodig spalktherapie. 

handtherapie is een fysiotherapeutische behandeling en wordt als zodanig ook vergoed.