Privicy reglement volgens de AVG: | Fysiotherapiepraktijk Kuiken- Siljée | Kuiken-Siljee

Privicy reglement volgens de AVG:

Vanaf 25 mei geldt de nieuwe privicywet. Deze wet geeft meer rechten aan de consument en verplicht bedrijven meer openheid te geven wat er met uw data gebeurt. Hiervoor moeten wij u informeren via een regelement. Dit reglement vindt u hier(klik hier)

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij ons terecht.