ZwangerActief/MamaActief | Fysiotherapiepraktijk Kuiken- Siljée | Kuiken-Siljee

ZwangerActief/MamaActief 

Wil je fit blijven tijdens je zwangerschap, je optimaal voorbereiden op je bevalling en zo goed mogelijk herstellen na je bevalling om de zorg voor je  gezin en je werk weer goed aan te kunnen? Dan zijn ZwangerActief en MamaActief echt iets voor jou! 

ZwangerActief / MamaActief is een unieke, eigentijdse cursus waarin het accent ligt op trainen en het geven van relevante informatie.


Zowel ZwangerActief  als MamaActief wordt in onze praktijk gegeven door een Geregistreerd Bekkenfysiotherapeut met een extra opleiding tot docent zwangerschapsbegeleiding. Door de specifieke deskundigheid en de signaleerfunctie van de docent kan de actieve vrouw in haar zwangerschap en in de periode daarna, zo optimaal mogelijk begeleid worden. De laatste inzichten over peripartum bekkenpijn en de kennis van de bekkenbodem(dys)functies wordt in de lessen geïntegreerd. Advies betreffende bekken en bekkenbodem kan zodoende vaak al in een vroeg stadium van de zwangerschap worden gegeven.


Een gezonde leefstijl met daarin verantwoord sporten heeft tijdens de zwangerschap  en in het eerste jaar na de bevalling veel voordelen.

Klachten en vermoeidheid kunnen verminderen of  voorkomen worden, je voelt je fitter en je herstel na de bevalling is vaak sneller en beter.

Regelmatig onder deskundige begeleiding trainen, ontspannen en informatie ontvangen is een ideale manier om in goede gezondheid en met vertrouwen de periode voor en na de bevalling te beleven.

De lessen ZwangerActief hebben per les een thema, in totaal 10 thema's die rouleren. Zo is het mogelijk op elk moment in te stromen zonder iets te missen.O.a.de volgende onderwerpen komen aan bod :Bekken- en bekkenbodem-problematiek, Bekkenbodemfuncties en -oefeningen voor verschillende fasen van de zwangerschap en de bevalling, Ademhaling en ademhalingsoefeningen, opvangen van de weëen, Ontspanningsoefeningen.

Je kunt al vanaf de 16e week van je zwangerschap meedoen  aan ZwangerActief.

Aparte Theorielessen worden individueel, buiten de lessen om, op verzoek en op afspraak gegeven aan de zwangere en haar partner. U kunt zelf de inhoud en de lengte van de theorieles bepalen door een keus te maken uit 1 tot 5 onderwerpen. Elk onderwerp  vult ongeveer een half uur. 

ZwangerActief/MamaActief heeft een duidelijk preventief karakter voor het voorkómen of verminderen van bekken of bekkenbodem klachten en staat onder begeleiding van onze Bekkenfysiotherapeut/ZwangerFitdocent, Liesbeth Kuiken-Siljée.

Na de bevalling is het weer belangrijk om op een goede manier weer snel een goede conditie te krijgen. MammaActief is hiervoor zeer geschikt. voor meer info klik je HIER.


Aanmelden:

Via     info@kuiken-siljee.nl  

of via www.kuiken-siljee.nl 

of per telefoon: 0317-313716, vragen naar Liesbeth Kuiken ( evt inspreken op het antwoordbandje, zij belt altijd zo snel mogelijk terug)